Om hytta

Åpningstider

 

Hytta er åpen for publikum søndager i tiden 12.00-15.00 fra september til mars og når vær- og føreforhold tillater det.

 

Informasjon om åpning og aktuelle arrangementer bekjentgjøres ved oppslag på foreningens oppslagstavler og på Facebook.

 

Hytta er også åpen den 1. mai hvert år.

Utleie

Medlemmer av foreningen kan leie hytta for overnatting.

Priser:

600,- per døgn

Transport med snøscooter 300,- per tur

 

Herstadhei Turisthytteforening

Formål

 

Foreningens formål er å drive og holde vedlike turisthytta og legge til rette for at barn og folk i alle aldre kan gå tur i de vakre områdene.

På denne måten inspirere og bidra til naturopplevelser og friluftsliv hele året.

 

Personer, familier, skoler og lag kan bli medlemmer i foreningen mot å betale medlemskontigent som er kr. 200,- pr. år.