Foreningens formål er å drive og holde vedlike turisthytta og legge til rette for at barn og folk i alle aldre kan gå tur i de vakre områdene. På denne måten inspirere og bidra til naturopplevelser og friluftsliv hele året.

Personer, familier, skoler og lag kan bli medlemmer i foreningen mot å betale medlemskontigent som er kr. 100,- pr. år.